سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
هرگاه یکی از شما از چیزی که نمی داند، پرسیده شود، از گفتن «نمی دانم»خجالت نکشد . [امام علی علیه السلام]