سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شهر حدیث
کاش تازیانه هایی بر سر یارانم بود تا درحلال و حرام تفقّه می کردند . [امام صادق علیه السلام]