سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
نت ایران
بسا خویشاوندی که از بیگانه دورتر است، و بسا بیگانه ای که از خویشاوند، نزدیک تر است . [امام علی علیه السلام]